11058058_832947346823046_14445097466204843_n
Košické Hanusove dni budú v historických priestoroch Fugy

Nultý ročník KHD sa bude konať v jedinečnom prostredí Fugy na Moyzesovej ulici 62. Budova si počas 100 rokov svojej existencie prešla rôznymi premenami. Sídlili tu katolícke spolky i Čekoslovenská televízia. Dnes je tento priestor využívaný na konanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. Pravidelne sa tu koná Čeky point Mariána Čekovského.

log-khd-2016-07
Pripravujeme KHD 2016

Košické Hanusove dni  sa budú konať  20. – 22. novembra!

Po pozitívnych ohlasoch na adresu mestského akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni sa organizátori rozhodli priniesť atmosféru tohto jedinečného podujatia po prvý krát aj na východ republiky do Košíc. 

Ambíciou festivalu je predstaviť širokej verejnosti, no najmä mladým, kritický pohľad na súčasnú kultúru a podnietiť kritickú a vecnú diskusiu.

Nejde o nudné a nezrozumiteľné prednášky. Študentom, mladým pracujúcim, ale aj všetkým ostatným KHD ponúka intelektuálny zážitok, ochutnanie bohatstva kresťanského myslenia, radosť z hľadania pravdy a spoločného nachádzania odpovedí. Festival sa snaží priniesť témy, ktoré reagujú na výzvy dneška. V rámci jeho nultého ročníka sa v Košiciach budeme venovať témam školstva, ekonomiky, politiky a mnohým ďalším zaujímavým témam.

Každý z troch dní (nedeľa, pondelok a utorok) v podvečerných hodinách si môžete vybrať z viacerých podujatí a pokračovať v neformálnych diskusiách s návštevníkmi aj hosťami v KHD bare.

Podľa hlavného dramaturga KHD Michala Čopa, cieľom KHD je rozdiskutovať aktuálne spoločenské otázky s odborníkmi. Konfrontovať názory zaujímavých osobností s publikom, spoločne hľadať riešenia, vzájomne sa inšpirovať, skrátka podstúpiť dobrodružstvo myslenia vo verejnej diskusii. To všetko v unikátnom priestore Fugy. Jednoducho priniesť do Košíc dobrý akademický festival.“

Program